Preaload Image

Equipo directivo

Som una institució que neix amb el propòsit d’educar els seus alumnes en els valors, actituds, competències i habilitats  intel·lectuals que els permetin ser feliços i conèixer i desenvolupar el seu màxim potencial com a persones.

La nostra Fundació St. Nicholas és inspiració i recolzament per a la nostra tasca educativa per la seva mirada, centrada en la persona, i pel seu compromís amb la societat.

Saint Nicholas School

La Institució Educativa Saint Nicholas School neix amb l’objectiu de donar resposta al gran repte educatiu que ens presenta la societat actual. Els fonaments de la nostra filosofia educativa són una formació intel·lectual que caracteritzi els nostres alumnes per la seva internacionalitat i domini de l’anglès, la vivència de la cultura de l’esforç i una sòlida formació de la persona que posi les bases de l’equilibri emocional, la consciència social i el creixement personal.

El començament

Saint Nicholas School pren el relleu dels gairebé 100 anys d’història de La Merced, amb l’objectiu de mantenir i afermar els pilars que l’ha caracteritzat al llarg de la seva història: un sentit de pertinença arrelat com a conseqüència del seguiment individualitzat a cada alumne, la familiaritat de tracte entre tots els membres de la comunitat educativa, i la transmissió dels valors cristians.

Qui som

Som un grup de persones amb vocació de formadors i passió per l’educació, amb més de 20 anys d’experiència en tots els àmbits del sector educatiu (antropològic, pedagògic i de gestió) que tenim un somni: posar la nostra experiència al servei de la societat per formar persones completes i felices, i preparades per canviar el món.

Desenvolupant el seu potencial

La Institució educativa Saint Nicholas School Barcelona té com a propòsit educar els seus alumnes en les actituds, competències, habilitats intel·lectuals i valors que els permeti ser feliços i desenvolupar el seu màxim potencial com a persones.

Situant-lo com a veritable protagonista

Saint Nicholas School és un col·legi privat concertat que promou el procés de formació i desenvolupament de persones felices, situant l’alumne com a veritable protagonista en el seu procés d’aprenentatge i fent un seguiment individualitzat de la seva formació personal amb l’objectiu de preparar-lo per a la vida.

Amb immersió lingüística en anglès

El nostre programa educatiu ofereix una sòlida formació intel·lectual, mitjançant tècniques pedagògiques avantguardistes i una orientació internacional que reforcen l’educació trilingüe impartida des dels primers anys de l’Educació Infantil.

Educant per a la vida

De la mà d’un gran equip de formadors en formació contínua, els nostres alumnes gaudeixen de programes d’excel·lència, com el programa preuniversitari, des del qual fomentem el pensament crític, la formació en debat i oratòria o les tècniques d’estudi per al desenvolupament d’habilitats i competències enfocades a la vida universitària i professional.