Preaload Image

A Saint Nicholas School donem l’oportunitat als nostres alumnes de cursar el Diploma Dual ofert per Academica Corporation, la principal institució educativa dels col·legis CHARTER dels EEUU, amb més de 150 col·legis que cobreixen tots els estaments socials a més de déu estats.

El programa Diploma Dual prepara els estudiants per adquirir els millors nivells de competència sobre la base de tres grans objectius:

 • Immersió lingüística

Totes les assignatures i les relacions amb els professors s’estableixen en anglès des del primer moment. Adquisició d’un nivell bilingüe avançat

 • Immersió tecnològica

Domini en el maneig de les tecnologies més avançades d’aprenentatge digital.

 • Immersió personal

L’alumne adquireix responsabilitat i maduresa en el treball, amb un alt nivell d’autonomia, aprenentatge de la gestió del temps, capacitat d’adaptació i flexibilitat per treballar en entorns diferents i multiculturals.

Un altre avantatge de cursar el Diploma Dual, és que els alumnes obtindran dues titulacions simultàniament:

 • El Batxillerat LOMCE
 • El Batxillerat Nord-Americà (High School Diploma)

Aquest High School Diploma està reconegut en tots els estats dels EEUU, i a les seves universitats.

El sistema educatiu nord-americà avalua els alumnes per coneixements i capacitats. Considera que l’alumne no necessita estudiar la mateixa assignatura (matemàtiques, física, literatura, etc.) en dos idiomes diferents, excepte les matèries específiques del país (llengua, cultura, història, etc.).

Per tant, els alumnes de Saint Nicholas School podran convalidar fins al 75% dels 24 crèdits que s’exigeixen per obtenir el diploma High School.

En definitiva, l’alumne que vulgui obtenir el Diploma Dual, haurà de cursar unes assignatures del sistema americà:

 • English (electiva obligatòria)
 • Us History
 • Life Management skills (elective obligatòria)
 • U.S Government
 • Economics
 • Elective subject

I podrà triar cursar-les en les següents modalitats:

 • Four year program (de 3r ESO a 2n Batxillerat)
 • Three year program (de 4t ESO a 2n Batxillerat)
 • Two year program (1r i 2n Batxillerat)

Academica també disposa d’un Summer School per aquells alumnes que, de 1r a 2n de Batxillerat, vulguin aprofitar l’estiu per avançar crèdits i, per tant, tenir més temps per dedicar al Batxillerat LOMCE durant l´últim curs.