Preaload Image

L’AMPA és l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes. Col·laborem amb la Direcció de l’Escola amb la finalitat d’aconseguir que l’educació que aquesta ofereix, assoleix el desenvolupament total de la personalitat dels alumnes.

Objectius

Tot tenint molt present que la participació dels pares a l’escola és un indicador clau de la qualitat a l’educació, i per tant un factor que afecta molt positivament en el rendiment i èxit escolar dels alumnes, focalitzem els nostres esforços en els següents objectius:

  • Facilitar el contacte dels Pares amb el Col·legi.
  • Estimular la creació d’activitats i serveis complementaris a l’Escola.
  • Ajudar i col·laborar amb el Col·legi en la seva funció educadora i religiosa.
  • Promoure activitats post-escolars. Relació Escola i el nou àmbit del treball i/o estudis superiors.
  • Canalitzar els suggeriments dels Pares.
  • Completar des de les famílies la tasca educadora de l’Escola.
  • Promoure el respecte pel Medi Ambient.
  • Adquirir els materials i instal·lacions necessàries per realitzar tant les activitats escolars com les extraescolars.