Preaload Image

Política ambiental

A Saint Nicholas School estem  molt sensibilitzats amb tot el que tingui a veure amb el Medi Ambient, i per això volem transmetre aquests valors als nostres alumnes, fent-los partícips actius de les iniciatives que amb aquest objectiu posem en marxa.

El nostre decàleg

  • Revisar la pràctica educativa i analitzar les relacions amb el tipus de gestió ambiental que es fa al centre i assegurar la màxima coherència entre el que es diu i el que es fa. Tenir una política de millora contínua.
  • Promocionar la formació mediambiental per afavorir les conductes responsables amb el medi, participant en programes mediambientals escolars. Fer als alumnes i a tota la comunitat educativa protagonistes dels canvis mediambientals. Entendre que participar no sols significa fer, sinó avaluar els resultats, implicar-se i ser responsables en cadascuna de les fases d’un projecte.
  • Fer del nostre Col·legi un centre respectuós amb el medi ambient i amb els seus recursos, de millorar l’entorn proper i també la ciutat, no sols pel futur del planeta, també pel present. És important conèixer i comprendre el que passa al nostre entorn proper i ser sensibles davant les problemàtiques ambientals.
  • Promovem una escola plena de vida, que s’adapti als canvis, tenint en compte la multiculturalitat i la diversitat.
  • Sensibilitzar en els valors ambientals a tots els cursos i assignatures que s’imparteixin a l’escola. Ambientalització del currículum.
  • Promocionar el desenvolupament de la comunicació interna i externa necessària, així com les activitats d’informació, per tal d’afavorir el compliment del sistema de gestió ambiental.
  • Promoure la reducció del consum de recursos i matèries primeres.
  • Promoure la recollida selectiva, el reciclatge i reutilització de residus i materials.
  • Afavorir la coordinació i col·laboració amb els proveïdors per tal d’utilitzar matèries primeres i productes ecològics.
  • Treballar pel compliment de la legislació ambiental, així com d’altres compromisos que es puguin subscriure en aquesta matèria.

Els embolcalls sostenibles

Saint Nicholas School (San Nicolás)