Preaload Image

Els nostres alumnes ja estan creixent en un món interconnectat, en els quals les visites a l’estranger, les estances a curt o llarg termini a altres països, la interacció amb persones d’altres cultures i les empreses internacionals demanen que estiguin formats ens totes les competències que aquesta nova realitat presenta. Per tant, des dels àmbits més formals de l’educació reglada, com en les petites accions del dia a dia del Col·legi, un dels nostres objectius és infondre en els nostres alumnes una mentalitat internacional que promogui el coneixement d’altres cultures, i fomenti en ells l’interès per les qüestions globals que ja formen part de la seva realitat. L’aprenentatge de l’anglès és la nostra eina per excel·lència per emprendre la superació de barreres culturals, acompanyada d’altres accions transversals que al llarg de tota l’escolaritat inclogui en contacte continu amb altres cultures.

ENGLISH

  • YOUNG LEARNERS EXAMS (YLE)
  • Starters
  • Movers
  • Flyers
  • FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE)
  • CERTIFICATE OF ADVANCED ENGLISH (CAE)
  • PROFICIENCY IN ENGLISH

FRANÇAIS

  • DELF (A1, A2, B1, B2)
  • DALF (C1, C2)