Preaload Image

Documentació necessària

Si desitgeu inscriure el vostre/s fill/s, haureu de portar la següent documentació:

  • Full de matrícula.
  • Dues fotografies tipus carnet de l’alumne.
  • Fotocòpia del DNI de l’alumne (obligatori a partir dels 14 anys).
  • Fotocòpia del DNI del pare i de la mare.
  • Fotocòpia del carnet de vacunacions.
  • Fotocòpia del canet de salut.
  • Dades bancàries per fer la domiciliació.
  • Fotocòpia del darrer informe escolar o butlletí de notes del col·legi anterior, si escau.

Formulari

Concerteu una visita personal per conèixer el nostre projecte educatiu i tota la informació pràctica necessària.

Ens podeu trucar per telèfon o posar-vos en contacte amb nosaltres omplint el següent qüestionari.

Estem a la vostra disposició per a tenir una entrevista personal amb vosaltres per informar-vos de tot el referent al nostre Col·legi i al nostre Projecte Educatiu.

    Mails de Contacte