Calendari d'Examens i Avaluacions

El curs escolar es divideix en tres trimestres:

 • 1r trimestre:  12 de setembre fins al 20 de desembre
 • 2n trimestre:  8 de gener fins al 3 d’abril
 • 3r trimestre:  14 d’abril fins al  19 de juny

A Infantil s’entregaran dos informes al llarg del curs: al mes de gener i al juny.

Els alumnes a partir del tercer realitzaran unes proves trimestrals de caràcter competencial en les següents dates: 

 • 1a avaluació: 27 de novembre al 3 de desembre
 • 2a avaluació: 18 a 24 de març
 • 3a avaluació: 27 de maig al 3 de juny

A Primària s’entregaran tres informes al llarg del curs, coincidint amb els finals de trimestre. Als cursos superiors de Primària es faran recuperacions abans de finalitzar el curs.

 • 1a avaluació: 27 de novembre al 3 de desembre
 • 2a avaluació: 18 al 24 de març
 • 3a avaluació: 23 de maig al 3 de juny

A Secundària s’entregaran informes de notes orientatives a mitjans de cada trimestre.

Recuperacions: 

 • 1r trimestre: 9 i 10  de gener
 • 2n trimestre:  15 i 16 d’abril
 • 3r trimestre:   9i 10 de juny

 Recuperacions cursos anteriors: 13 i 14 de febrer.

 Proves extraordinàries: 25  i 26 de juny.

 • 1a avaluació: 29 de novembre i 3 de desembre
 • 2a avaluació: 19 i 24 de març
 • 3a avaluació:
  • 1r Batx.: 7 i 11 de juny
  • 2n Batx: 19 i 21 de maig

Recuperacions:

 • 1r Batx.: 17 i 18 de maig
 • 2n Batx: 19 i 21 de maig

Proves extraordinàries: 

 • 1r Batx.: 2 i 3 de setembre
 • 2n Batx.: 10 i 11 de juny