Preaload Image

Calendari d'Examens i Avaluacions

El curs escolar es divideix en tres trimestres:

 • 1r trimestre:  14 de setembre fins al 21 de desembre
 • 2n trimestre:  8 de gener fins al 26 de març
 • 3r trimestre:  6 d’abril fins al  22 de juny

A Infantil s’entregaran dos informes al llarg del curs: al mes de gener i al juny.

Els alumnes a partir del tercer realitzaran unes proves trimestrals de caràcter competencial en les següents dates: 

 • 1a avaluació: 25 de novembre al 2 de desembre
 • 2a avaluació: 10 a 16 de març
 • 3a avaluació: 2 al 8 de juny

A Primària s’entregaran tres informes al llarg del curs, coincidint amb els finals de trimestre. Als cursos superiors de Primària es faran recuperacions abans de finalitzar el curs.

 • 1a avaluació: 25 de novembre al 2 de desembre
 • 2a avaluació: 10 al 16 de març
 • 3a avaluació: 2 al 8 de juny

A Secundària s’entregaran informes de notes orientatives a mitjans de cada trimestre.

Recuperacions: 

 • 1r trimestre: 11 i 12  de gener
 • 2n trimestre:  7 i 8 d’abril
 • 3r trimestre:   14 i 15 de juny

 Recuperacions cursos anteriors: 16 i 17 de febrer.

 Proves extraordinàries: 28  i 29 de juny.

 • 1a avaluació: 30 de novembre i 3 de desembre
 • 2a avaluació: 16 i 19 de març
 • 3a avaluació:
  • 1r Batx.: 7 i 9 de juny
  • 2n Batx: 5 i 7 de maig

Recuperacions:

 • 1r trimestre: 11 i 12 de gener
 • 2n trimestre: 7 i 8 de abril
 • 3r trimestre:
  • 1r Batxillerat: 28 i 29 de juny
  • 2n Batx: 17 a 19 de maig

Recuperacions cursos anteriors:

 • 16 i 17 de febrer

Proves extraordinàries: 

 • 1r Batx.: 2 i 3 de setembre
 • 2n Batx.: 3 i 4 de juny