Preaload Image

Calendari d'Examens i Avaluacions

El curs escolar es divideix en tres trimestres:

 • 1r trimestre:  5 de setembre fins al 21 de desembre
 • 2n trimestre:  9 de gener fins al 31 de març
 • 3r trimestre:  11 d’abril fins al  21 de juny

A Infantil s’entregaran dos informes al llarg del curs: al mes de gener i al juny.

Els alumnes a partir del tercer realitzaran unes proves trimestrals de caràcter competencial en les següents dates: 

 • 1a avaluació: 23 al 29 de novembre
 • 2a avaluació: 15 a 21 de març
 • 3a avaluació: 25 de maig al 31 de maig

A Primària s’entregaran tres informes al llarg del curs, coincidint amb els finals de trimestre. Als cursos superiors de Primària es faran recuperacions abans de finalitzar el curs.

 • 1a avaluació: 23 al 29 de novembre
 • 2a avaluació: 15 al 21 de març
 • 3a avaluació: 31 de maig al 7 de juny

A Secundària s’entregaran informes de notes orientatives a mitjans de cada trimestre.

Recuperacions: 

 • 1r trimestre: 10 i 11 de gener
 • 2n trimestre:  12 i 13 d’abril
 • 3r trimestre:   13 i 14 de juny

 Recuperacions cursos anteriors: 14 i 15 de febrer.

 Proves ordinàries: 13 i 14 de juny.

 • 1a avaluació: 25 al 29 de novembre
 • 2a avaluació: 9 al 13 de març
 • 3a avaluació:
  • 1r Batx.: 9 al 13 de juny
  • 2n Batx: 4 al 8 de maig

Recuperacions:

 • 1r trimestre: 10 i 11 de gener
 • 2n trimestre: 12 i 13 d’abril
 • 3r trimestre:
  • 1r Batxillerat: 21 i 22 de juny
  • 2n Batx: 17 i 18 de maig

Recuperacions cursos anteriors:

 • 14 i 15 de febrer

Proves ordinàries: 

 • 1r Batx.: 4 de setembre
 • 2n Batx.: 13 i 14 de juny