Preaload Image

Calendari d'Examens i Avaluacions

El curs escolar es divideix en tres trimestres:

 • 1r trimestre:  13 de setembre fins al 22 de desembre
 • 2n trimestre:  10 de gener fins al 8 d’abril
 • 3r trimestre:  19 d’abril fins al  22 de juny

A Infantil s’entregaran dos informes al llarg del curs: al mes de gener i al juny.

Els alumnes a partir del tercer realitzaran unes proves trimestrals de caràcter competencial en les següents dates: 

 • 1a avaluació: 24 al 30 de novembre
 • 2a avaluació: 16 a 22 de març
 • 3a avaluació: 31 de maig al 8 de juny

A Primària s’entregaran tres informes al llarg del curs, coincidint amb els finals de trimestre. Als cursos superiors de Primària es faran recuperacions abans de finalitzar el curs.

 • 1a avaluació: 24 al 30 de novembre
 • 2a avaluació: 16 al 22 de març
 • 3a avaluació: 31 de maig al 8 de juny

A Secundària s’entregaran informes de notes orientatives a mitjans de cada trimestre.

Recuperacions: 

 • 1r trimestre: 11 i 12  de gener
 • 2n trimestre:  5 i 6 d’abril
 • 3r trimestre:   16 i 17 de juny

 Recuperacions cursos anteriors: 15 i 16 de febrer.

 Proves extraordinàries: 16 i 17 de juny.

 • 1a avaluació: 26 al 30 de novembre
 • 2a avaluació: 10 al 14 de març
 • 3a avaluació:
  • 1r Batx.: 10 al 14 de juny
  • 2n Batx: 5 al 9 de maig

Recuperacions:

 • 1r trimestre: 11 i 12 de gener
 • 2n trimestre: 5 i 6 d’abril
 • 3r trimestre:
  • 1r Batxillerat: 27 i 28 de juny
  • 2n Batx: 18 i 19 de maig

Recuperacions cursos anteriors:

 • 15 i 16 de febrer

Proves extraordinàries: 

 • 1r Batx.: 2 i 5 de setembre
 • 2n Batx.: 7 i 8 de juny