Llibres de text

L’empresa J Nadal és l’encarregada de la venda i distribució dels llibres de text de Saint Nicholas School. Durant els darrers dies del curs 2017-18, es va fer arribar la llista de llibre a les famílies de cada etapa.

Tot i així, podreu accedir a llistes de llibres de tots els cursos clicant l’enllaça de J Nadal, sense tenir l’obligació de d’adquirir-los a través de la seva pàgina web:

https://pedidos.jnadal.cat/pedidos

Material

Us presentem a continuació la llista de material que necessitaran els alumnes dels diferents cursos d’Educació Primària.

A l’etapa d’Educació Infantil el material és comú, i per tant, l’adquirirà el Col·legi.

A les etapes de Secundària i Batxillerat, no hi ha un material específic per a totalitat dels alumnes. A principi del curs escolar, el professor de cada matèria podrà demanar als alumnes aquell material que sigui necessari per a cursar la seva assignatura.

MATERIAL COMÚ

 • Estoig petit, senzill i no metàl·lic, amb:
  • Llapis staedtler nº 2
  • Goma Blanca
  • Maquineta senzilla
  • Tisores amb punta rodona
  • Regla de 20 cm
  • 1 barra de pegament per trimestre
 • Estoig amb:
  • 12 Retoladors
 • Estoig amb:
  • 12 Llapis de colors
 • 1 caixa d’aquarel·les i una paleta, de plàstic, per fer mescles de pintura.

MATERIAL ESPECÍFIC 1R PRIMÀRIA

 • 3 llibretes de pauta, mida quart (50 fulls)
 • 1 carpeta senzilla mida DN4
 • 1 carpesà amb dues anelles
 • Es recomana no portar motxilles de rodes.
 • Els alumnes de 2n curs poden aprofitar les llibretes del curs anterior.
 • Aquest material es reposarà a demanda dels/les professors/es quan sigui necessari, per al bon funcionament de la classe.
 • El material de plàstica es demanarà quan el temari ho requereixi.
 • Estoig:
  • Llapis staedtler nº 2
  • Goma
  • Maquineta metàl·lica de fer punta
  • Bolígrafs (Blau i vermell)
  • Regla (20 cm)
 • 12 Llapis de colors
 • Carpeta mida foli (25×34) sense separadors
 • Carpesà (tipus arxivador) amb 2 anelles grans i separadors
 • 12 Ceres toves Manley
 • 12 Retoladors
 • Pegament en barra
 • Tisores
 • 6 llibretes quadrícula. mida quartilla amb espiral
 • Bíblia: “La Biblia didáctica”. Editorial SM (castellano)

MATERIAL PER A PLÀSTICA: material necessari a demanda dels/les professors/es.

 • Els alumnes poden aprofitar les llibretes i el material del curs anterior, no cal que sigui nou.
 • Aquest material es reposarà a demanda dels/les professors/es quan sigui necessari, per al bon funcionament de la classe.
 • No es pot portar més material que el que surt a la llista, en cas contrari es retornarà.
 • Llapis staedtler nº 2
 • Bolígraf Blau i vermell
 • Goma blanca
 • Maquineta
 • Tisores amb punta rodona
 • Regla de 30 cm
 • 12 Llapis de colors
 • 12 ceres toves
 • 12 Retoladors
 • 1 barra de pegament
 • Llibretes, mida foli, amb màxim 100 fulls i d’una sola espiral ( 1 llibreta per matèria)
 • Carpeta amb dues anelles i separadors.

ESTRIS DE DIBUIX TÈCNIC: (es demanarà quan sigui necessari)

 • Escaire
 • Cartabó
 • Transportador d’angles
 • Compàs

MATERIAL PER A PLÀSTICA: material necessari a demanda dels/les professors/es.

MATERIAL PER A RELIGIÓ: Bíblia: “La Biblia didáctica”. Editorial SM. (castellano)

 • Els alumnes han de portar, quan ho requereixi el temari, una calculadora científica.
 • Els alumnes de 6è curs poden aprofitar les llibretes del curs anterior.
 • Aquest material es reposarà a demanda dels/les professors/es quan sigui necessari, per al bon funcionament de la classe.
 • Tant els estris de dibuix tècnic com el material de plàstica es portaran a classe quan el temari així ho requereixi.
 • No es pot portar més material que el que surt a la llista, en cas contrari es retornarà.