Aquest any gaudirem de l’estiu descobrint els Jocs Olimpics.


Fes clic al botó “Generar document” i descarregar el full d’inscripció. Una vegada omplert el full enviar-ho a summer@saintnicholas.cat.